מאמר – ניהול מערכת החשבונות

בחירות לרשויות המקומיות 2018 – ניהול מערכת החשבונות / עו"ד אסף אבידן

ע"פ הנחיות הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (ניהול  חשבונות), התשע"ג-2013, תוקם ותנוהל מערכת ממוחשבת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, לניהול מערכת החשבונות של הסיעות המתמודדות בבחירות (טרם פורסמו בעת עדכון עמוד זה הנחיות אחרות). 

"סיעה" ע"פ ההנחיות – לרבות רשימה, סיעת אם, סיעת בת, רשימת בת, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כמשמעותם בחוק מימון בחירות, וסיעה משתתפת – אחת מן הסיעות או המפלגות המרכיבות רשימה משותפת.

המערכת מיועדת לרישום כל הפעולות הכספיות של סיעה הנוגעות למערכת בחירות שבה היא משתתפת ולדיווח עליהן והיא מופעלת ע"פ כללי שימוש שקובע משרד מבקר המדינה. הכניסה אליה היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד. 

עוד ע"פ ההנחיות סיעה המבקשת להשתתף בבחירות תבקש ממבקר המדינה, עוד בטרם החלה באיסוף תרומות ובביצוע הוצאות, הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת ואת כללי השימוש בה (ס' 5(א)).

אלא שמי שמחפש את המערכת באתר האינטרנט של מבקר המדינה לא ימצא אותה. טרם עלתה לאוויר. בבירור שנערך עם משרד המבקר, נמסר כי המערכת תהיה זמינה למתמודדים רק בתחילת חודש אוגוסט.  ומה עושים עד אז? 

מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, הגב' חנה רותם, מסרה כי עד להעלאת המערכת הממוחשבת לאתר האינטרנט יש  לערוך רישום מסודר של כל הפעולות הכספיות של הסיעה ולשמור את האסמכתאות הדרושות כפי שנקבע בהנחיות.

ממולץ לכל מועמד לקרוא בעצמו או לוודא שמי שמנהל את הצד הכספי של הקמפיין שלו יקרא את ההנחיות.

במאמר מוסגר ראוי גם לציין את התגובות המהירות והענייניות שהתקבלו ממשרד מבקר המדינה – בטלפון ובמייל ואת זמן ההגעה הקצר לבעלי התפקידים – יישר כוח והלוואי כך בכל רשויות המדינה ומשרדי הממשלה. 

המערכת הממחושבת לניהול חשבונות של מערכת הבחירות – מבקר המדינה.

הערה – השימוש במידע האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי וכפוף לתנאי השימוש באתר.