בחירות 2013

electionsבעמוד זה ניתן למצוא קישורים לחקיקה, מאמרים ומקורות מידע בקשר לבחירות ברשויות המקומיות 2013. העמוד יעודכן ויתווספו לו חומרים נוספים מדי שבוע עד לבחירות ב-22/10/2013.
ניתן לפנות לקבלת יעוץ ספציפי בעמוד צור קשר.
השימוש בתכנים בעמוד זה כמו בכל יתר התכנים באתר כפוף לתנאי השימוש באתר (חשוב לקרוא).

קישורים לנושאים בעמוד זה:
תוצאות הבחירות
מאמרים קצרים ומדריכי בחירות
חקיקה
מקורות מידע נוספים

תוצאות הבחירות

הודעה על תוצאות הבחירות ברשויות המקומיות – ילקוט הפרסומים 6694 מיום 14/11/2013, ילקוט הפרסומים 6695 ו-6696 מיום 17/11/2013, ילקוט הפרסומים 6701 מיום 21/11/2013 וילקוט הפרסומים 6702 מיום 24/11/2013.

מאמרים קצרים ומדריכי בחירות

סדרי הבחירות

מימון הבחירות

 תעמולת בחירות

חקיקה

מקורות מידע נוספים