חוזרי מנכ"ל 2012

חוזר 05/2012 (14/02/2013)

 1. התנהגות עובדים בבחירות לרשויות המקומיות
 2. הסכמים פוליטיים ברשויות המקומיות
 3. תקציב לעריכת בחירות בשנת בחירות
 4. עריכת אירועים בתקופת בחירות
 5. כללים לעניין גמול לחברי ועדת הערר לארנונה
 6. חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות
 7. המרת תואר אקדמי בשנת ניסיון ברשויות המקומיות – הוראת שעה
 8. נוהל למחיקת חובות לרשויות המקומיות
 9. יישוב סכסוך – ארנונה דיור ציבורי
 10. צו למניעת עישון במקומות ציבוריים
 11. אישור התקשרות לפי סעיף 0 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר מיוחד 04/2012 (05/12/2012)
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראות הבחירות הכלליות לכנסת

חוזר מיוחד 03/2012 (02/08/2012)
קובץ הגדרות תפקידים בשלטון המקומי

חוזר 2/2012 (28/08/2012)

 1. ייצוג הולם ליוצאי העדה האתיופית ברשויו המקומיות
 2. השתתפות בשכר לימוד והיעדרות בלימודים אקדמיים לעובדים המועסקים בחוזה בכירים
 3. אכיפת הוראות בעניין פסולת זיהומית
 4. קליטת אוכלוסייה מופנה ברשויות המקומיות
 5. צווי עבירת קנס – תיקון הטפסים
 6. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 1/2012 (31/01/12)

 1. הנחיות לעניין דרך מינוין ופעולתן של ועדות הערר לארנונה
 2. תיקון לנוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
 3. פרסום מכרזים ברשויות המקומיות בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988
 4. נוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשומ"ק (מכרזים משותפים) –תיקון
 5. קביעת הכשרה מתאימה ותנאי כשירות להסמכת פקחים בסמכויות לפי חוק הרשויות המקומיות ( אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים), התשס"ח 2008
 6. העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות – הבהרה
 7. חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער),תשע"א – 2011 – דגשים נוספים לחוזר המנכ"ל 4/2011
 8. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)