חוזרי מנכ"ל 2013

חוזר מנכ"ל 05/2013 (18/12/2013)

(1) נוהל חלוקת כרטיסים על ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.
(2) אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים).

    • ליסינג תפעולי לכלי רכב
    • תכנון ובניית אולמות ספורט וקירוי מגרשי ספורט

חוזר מנכ"ל 04/2013 (30/10/2013)

(1) הנחה בארנונה לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים – תחולת הוראת סעיף 6א לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953, בהתאם לפסק הדין בעמ"מ 259/05 שי נ' עריית נצרת עילית.
(2) אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים).

    • מכרז סל/18/2013
    • עבודות פיתוח כבישים ותשתיות

חוזר מנכ"ל 03/2013 (26/06/2013)
נוהל חדש בעניין חוקי עזר בדבר היטל שמירה, אבטחה וסדר ציבורי המחליף את הנהלים שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 4/2000 ו-10/2011.

קישורים לתקנות הרלבנטיות (תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ב-2011 ותקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג-2013) ניתן למצוא באתר בעמוד "חקיקה >> עיריות".

חוזר מנכ"ל מיוחד 02/2013 (22/05/2013)
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות – כולל הנחיות בנושאים הבאים:
(1) טוהר הבחירות
(2) האיסור לעשות שימוש במשאבי הרשות המקומית לצורך בחירות
(3) עובדי הרשות המקומית
(4) מינויים בתקופת בחירות
(5) תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי

חוזר מנכ"ל מיוחד 01/2013 (14/02/2013)
ניהול מערך משאבי אנוש ברשויות המקומיות בשנת בחירות. מחליף את ההוראות הרלוונטיות בחוזר מנכ"ל 1/2008 ו-4/2008.  החוזר בא להבהיר ולהוסיף סוגיות שונות בניהול מערך משאבי האנוש ברשויות המקומיות במהלך שנת הבחירות. החוזר חל על  רשויות המקומיות למיניהן, על הגופים הנלווים להם (כולל תאגידים עירוניים, ועדים מקומיים, איגודי ערים וכיו"ב) ועל העסקת כוח אדם מכל סוג שהוא והכל כמפורט בחוזר זה.