חוזרי מנכ"ל 2014

חוזר מנכ"ל 02/2014 (03/02/2014)

(1) נוהל מינוי יועץ משפטי קבוע לרשות מקומית – ראו פירוט כאן

(2) אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות

      • אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, מתקני ספורט, ריהוט וסככות
      • אספקה והתקנה של מזגנים ואספקת שירותי אחזקה למזגנים מפוצלים במוסדות חינוך ובמבני ציבור

חוזר מנכ"ל 01/2014 (03/02/2014)

(1) החלת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 – הדסאי וטכנאי מוסמכים יכולים להתמודד במכרזים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית (בלא פירוט) ולא דרישה לתואר אקדמי ספציפי. הנדסאי מוסמך יידרש להיות בעל שנת ניסיון אחת יותר מהנדרש במכרז וטכנאי מוסמך בעל שנתיים נוספות. אלה לא יהיו רשאים לגשת למכרז בו נדרשת התמקצעות אקדמית שיש לה קשר ברור לתפקיד או השכלה אקדמית שהיא תנאי להסמכה או רישיון למילוי התפקיד (כגון מהנדס, אדריכל או יועץ משפטי).

(2) קובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי – הודעה על קובץ חדש שאמור להחליף את  הקובץ משנת 1992 (הערה – בהודעה לא נכלל קישור לפרסום החדש ובחיפוש באתר הוא טרם נמצא – ראו בעמוד כוח אדם ברשויות המקומיות באתר משרד הפנים).

(3) עדכון שכר הבכירים -2014.