לוח זמנים – בחירות לרשויות המקומיות 2013 (כולל לו"ז מימון בחירות)

לוח זמנים1 בחירות 2013_Page_1לוח זמנים1 בחירות 2013_Page_2

הערה – בלו"ז המימון שפורסם (הטבלה למטה) נפלה טעות בתאריך של המועד האחרון להגשת בקשות המימון. המועד האחרון הוא 5 ימים לפני הבחירות כפי שכתוב בטור המתאים בטבלה אך בטור התאריך הלועזי נרשם בטעות 17 באוגוסט במקום 17 באוקטובר (טעות סופר). טור התאריך העברי יג' חשוון הוא נכון ומתאים ל-17/10/2013.

BechirotDinim2013

לוח זמנים בחירות - תעמולה 2013_Page_1

לוח זמנים בחירות - תעמולה 2013_Page_2

(רשויות מקומיות – סדרי בחירות / מימון בחירות  – לוח זמנים – מועדים – עורך דין אסף אבידן)