חינוך – צו חדש

ביום 30/11/11 פורסם צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע"ב), תשע"ב-2011 (קובץ התקנות 7053 בעמוד 196).

הצו מפרט את שיעור השתתפות המדינה והרשויות המקומיות בשכר עבודה של עובדי הוראה שהם עובדי המדינה, באגרת שכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות, עלות משרת פסיכולוג, עלות משרת קצין ביקור סדיר ועלות שירותים נילווים ובעלי תפקידים שונים.

שיעור ההשתפות בעלות אגרת שכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות (מתוך השיעור המלא בש"ח לכיתה או לתלמיד), תלוי באשכול לו משוייך הישוב (הדירוג הסוציו-אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – ראו כאן – נעשה לאחרונה לפי מיטב ידיעתנו ב-2001 !!).

הצו החדש מופיע באתר בעמוד "חקיקה –> חינוך" (סעיף 3 – חוק לימוד חובה, בסעיף משנה W).

שבוע טוב !!

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.