עכשיו באתר – חוזר מנכ"ל 01/12

ניתן למצוא באתר קישור לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים לשנת 2012 – לחצו כאן.

חוזר 01/12 (כרגע החוזר היחיד לשנה זו) מסדיר לראשונה הנחיות לעניין דרך מינויין ופעולתן של ועדות הערר לארנונה ואף קובע הוראות מעבר – הוראות סעיפים מסויימים יכנסו לתוקף חצי שנה מיום פרסומו של החוזר, כלומר ב-1 ביולי השנה.
עוד קובע החוזר כי על היועץ המשפטי של הרשות המקומית לבדוק בתוך 61 יום מיום פרסום הנוהל ולחוות את דעתו, האם חבר מחברי ועדת הערר המכהנת עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים וככל שעלה כי קיים חשש כאמור, על מועצת הרשות המקומית לפעול להסדרת הנושא או להעברתו של אותו חבר בוועדת הערר מכהונתו.
החוזר קובע גם כי:
* על המועצה למנות כיושב ראש הועדה עורך דין, הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.
* תקופת כהונה בוועדה המוגבלת ל-4 שנים (עם אפשרות כהונה נוספת אחת)

יש לברך על הסדרת הנושא שהיה פרוץ עד כה ואפשר מצב בלתי נסבל בו לא היו תנאי כשירות כלשהם למי מחברי הוועדה ולא הוסדרו נושאים שונים שהחוזר נדרש אליהם.

פוסט זה פורסם בקטגוריה מסמכים חדשים, עדכון באתר, עם התגים . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.