עדכוני חקיקה

שני תיקונים שפורסמו בקובץ התקנות 7114 מיום 30/04/12 בעמ' 1086:

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993:

תקנה 3ג – הנחה בשיעור של 30% לנכסים מסוג מגורים ו-24% לתעשיה, מסחר, משרדים, מלאכה וחקלאות בשנת 2012 בתחום עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי והישובים בתחום סובב עזה.

תוקף התיקון: החל מיום 01/01/1 – הקישור בעמוד "ארנונה, מסים עירוניים והטלים" מפנה אל התקנות המעודכנות.

תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)(סדרי דין בוועדת ערר), תשל"ז-1977:

נוספו תקנות חדשות 11א עד 11ד, 19, 20(ב)-20(ד) המסדירות את הנושאים הבאים:

11א – פומביות הדיון

11ב – פרוטוקול

11ג – מותב חסר – מקרה בו חבר ועדה שאינו היו"ר נעדר מהישיבה

11ד – מותב קטוע – מקרה בו חבר ועדה שאינו היו"ר עוזב דיון בטרם הסתיים

19ג –  תשלום הוצאות

20(ב)-(ד) – ציון הזכות לערעור, חובת פרסום החלטות הוועדה באתר האינטרנט ושיקול הדעת לאי פרסום פרטים.

תקנה 23 בוטלה – תיקון סמנטי של שם התקנות.

כניסה לתוקף: 3 חודשים לאחר יום פרסומן ברשומות (פורסמו ביום 30/04/12) – הקישור בעמוד "ארנונה, מסים עירוניים והטלים" מפנה אל התקנות לפני התיקון – בעת שהתיקון יכנס לתוקף (30/07/12) הקישור יפנה לתקנות המעודכנות.

פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכון באתר, עדכון חקיקה, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.