חדש באתר – נוסח משולב של הנוהל להקצאת מקרקעין ומבנים

בעקבות פסיקת בג"צ פרסם משרד הפנים בספטמבר 2001 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית. נוהל זה תוקן 4 פעמים לאחר מכן בחוזרי מנכ"ל שונים, כאשר בכל אחד מהם פורסם רק התיקון ולא הנוהל המלא עם התיקונים. בשל הקושי לעקוב אחר התיקונים והשינויים ועל מנת להקל על הקורא, ערכנו נוסח משולב הכולל בתוכו את הנוהל המקורי עם התיקונים. ניתן למצוא קישור לנוסח המשולב של הנוהל שיצרנו בעמוד "מסמכים" >> "מקרקעין" 

הערה חשובה – לא מדובר בנוסח רשמי של משרד הפנים והשימוש בנוסח המשולב כפוף לתנאי השימוש באתר

פוסט זה פורסם בקטגוריה מסמכים חדשים. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.