עדכון פסיקה – הסעות לבתי הספר

3 שאלות בעניין הסעות לבתי הספר נדונו בפסק דינו של בית המשפט העליון (עעמ 1761/12 ועד ההורים של היישובים בנימינה וגבעת עדה ו – 47 אח' נ' ראש המועצה המקומית גבעת עדה בנימינה (א' חיות, ח' מלצר, נ' סולברג; 12/08/12) ):

(1) האם חלה על הרשויות המקומיות חובה לממן תחבורה לבי"ס ובחזרה? 

נקבע שלא חלה חובה וזאת משום שהזכות לחינוך חינם איננה כוללת זכות למימון תחבורה לביה"ס (להבדיל מן החובה לדאוג כי תתקיים נגישות לבתי הספר).

(2) האם אמות המידה בחוזר מנכ"ל באשר לשיעורי השתתפות המשרד והרשויות המקומיות במימון ההסעות הן שוויוניות?

נקבע שכן – הקריטריונים שקבע משרד החינוך, הן באשר לשיעור התקצוב הניתן למועצות אזוריות בהשוואה לרשויות מקומיות, הן באשר לאי-גביית תשלום מן ההורים מקום בו נדרשת הסעה בין ישוב ליישוב, אלה גם אלה הם סבירים, רלוונטיים ואינם יוצרים הפליה.

(3) האם גביית תשלום מהורי התלמידים עבור ההסעות טעונה אישור שר החינוך וועדת החינוך של הכנסת? 
נקבע שלא כי הסדרי ההסעות אינם נכנסים בגדרם של שירותים הניתנים במסגרת הלימודים בבית הספר והם מקבלים ביטוי נפרד בתקנות ובחוזר מנכ"ל.

לקריאת פסק הדין באתר "נבו" לחצו כאן

פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכוני פסיקה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.