"מבחן ההתעלמות" – הבהרה או שינוי הנוגד את "דיני ההקפאה" בצו הארנונה של הרשות המקומית

 בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, בו התקבל ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהלים בת"א-יפו אשר ביטל שומות ארנונה של המועצה המקומית גני תקווה, נקבע כי "מבחן ההתעלמות", הוא זה שישמש לבדיקה האם שינויים בצווי ארנונה של רשויות מקומיות הם הבהרות בלבד או שינויים הנוגדים את "דיני ההקפאה" של הארנונה (חוקים ותקנות שחוקקו החל משנת 1985 במטרה להגביל את העלאת תעריפי הארנונה ע"י רשויות מקומיות, כולל האיסור לשנות תעריפים ללא אישור שר הפנים והאוצר והאיסור ולשנות את שיטת החישוב במסגרת תקנות ההסדרים משנת 1992). יצוייין כי מדי שנה מליאת הרשות המקומית מחוקקת את צו הארנונה והצו כפוף לדיני ההקפאה.

"מבחן ההתעלמות"יש להתעלם מתוספת המילים בצו החדש, ולשאול האם יש בכך כדי לשנות את החיוב בארנונה. ככל שהתשובה לכך שלילית – מדובר בהבהרה, ואם היא חיובית – הרי שמדובר בחידוש האסור על פי דיני ההקפאה (בכך למעשה אישר בית המשפט העליון את המבחן שנקבע עוד בשנת 2006 בפסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע בענין עתמ (ב"ש) 346/05 מקורות נ' עיריית אשדוד).

במקרה שנדון בפסק הדין, נקבע, כי משימוש ב"מבחן ההתעלמות" עולה כי ככל שמתעלמים מהדוגמאות שהוספו בצווים מאוחרים, מגיעים למסקנה שגם ככה ניתן למסות בגינן, שכן הן "נתפסות" בגדרו של החלק הכללי של ההגדרה כפי שהופיע בצו הארנונה המוקפא (נקבע כי זהו צו משנת 1986 ולא כטענת המועצה צו משנת 1992 שאז הותקנו תקנות ההסדרים).

נקבע, שאין בהתעלמות האמורה כדי לשנות את השטח לחיוב בארנונה, ולכן מדובר בהבהרות בלבד שנוספו במשך השנים (עעם 1721/10 מועצה מקומית גני תקווה נ' זאב קופלביץ (עליון, א' גרוניס, ע' ארבל, א' חיות, 09/08/2012)).

הערה: קישור לחקיקה הרלבנטית בעניין ארנונה ניתן למצוא באתר בעמוד "חקיקה">>"ארנונה, מסים עירוניים והטלים"

פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכוני פסיקה, עם התגים . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.