בחירות כלליות ברשויות המקומיות ב-2013

משרד הפנים הכריז על מועדי הבחירות ברשויות המקומיות:

· הבחירות הכלליות הבאות לרשויות המקומיות תערכנה ביום ג' 22/10/2013, י"ח חשוון התשע"ד.

· הבחירות הבאות ביישובים ירוחם ואעבלין תיערכנה ביום ג' 11/11/2014 י"ח בחשון התשע"ה.

· הבחירות הבאות לעיריית באקה אל גרביה ולמועצה המקומית ג'ת תיערכנה ביום כ"ח בחשוון ה-תשע"ו (10/11/2015).

· הבחירות שלאחריהן תיערכנה ביום כ"ח חשוון ה-תש"פ (26/11/2019) והבחירות שלאחריהן תיערכנה במועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות בשנת ה-תשפ"ד.

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד 5/2008 פורסמו "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות" (קישור לחוזר).

החוזר מחייב את כלל הנבחרים והעובדים ברשויות המקומיות והוא מסדיר את הנושאים הבאים:

1. טוהר הבחירות

2. איסור שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי בחירות – האיסורים והמגבלות אינם חלים בתקופה מסויימת אבל "יש להיזהר במיוחד בנושא זה במהלך השנה שקודמת למועד הבחירות, וככל שמועד הבחירות מתקרב יש להימנע מכל פרסום או מעשה אחר, המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות".

3. הנחיות העוסקות בעובדי הרשות המקומית.

4. מינויים בתקופת בחירות.

5. תחולת חוקי העזר של רשות מקומית על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי.

פוסט זה פורסם בקטגוריה בחירות, הודעות, חוזר מנכ"ל, משרד הפנים. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.