מינהל מקרקעי ישראל – אזורי עדיפות לאומית חדשים ופעילות לא חקלאית בנחלה

רשימת אזורי עדיפות לאומית

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (07/11/12) אושרה "רשימת אזורי עדיפות לאומית חדשה שתקנה הנחות של עד מאות אלפי שקלים על הקרקע בפריפריה".

הרשימה מחולקת לאזור עדיפות א' ואזור עדיפות ב' והיא אינה מקבילה בהכרח במלואה להגדרות אזורי עדיפות של הממשלה.

בישובי קו עימות ינתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים ושאינם מהוונים.

בישובי עדיפות א' – ישולמו בעת ההקצאה 31% מערך הקרקע.

בישובי עדיפות ב' ישולמו בעת ההקצאה 51% מערך הקרקע.

קישור לרשימת הישובים באזורי עדיפות לאומית

קישור להודעה על ההחלטה באתר המינהל

פעילות לא חקלאית (פל"ח) בשטח בנחלה

אושרה החלטה 1265 המעדכנת ומחליפה את החלטה 1101.

לפי התיקון עודכנו אזורי עדיפות לאומית להגדרה החדשה של המינהל.

עוד קובעת ההחלטה כי מיקום המבנה (חדש או קיים) לתעסוקה לא חקלאית יוגבל לשטח המגורים בחלקה א' ואישור לשימוש בשטח שמחוץ לשטח המגורים, ינתן בהתקיים במספר תנאים נוספים.

ההחלטה מבטלת את סעיף 5 של החלטה 1101, שקבע כי בעל זכויות אשר ביצע עסקה לתעסוקה לא חקלאית ל-49 שנה על פי תכנית בתוקף, ושילם בגינה דמי חכירה מהוונים, היה רשאי להשכיר את השטח הבנוי/המוסב המשמש בפועל לתעסוקה לא חקלאית.

קישור להחלטה 1265 (התיקון ונוסח משולב).

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.