הוארך תוקפו של חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)

הוארך תוקפו של חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, כך שהוא יחול על תכנית לדיור לאומי המוגשת לוועדה לדיור לאומי ואשר התקיים בה דיון לפני הוועדה והוחלט על הפקדתה עד יום ז' בחשוון התשע"ד (11 באוקטובר 2013).

החוק נועד לקבוע כהוראת שעה הסדרים מיוחדים לאישור תכניות בנייה למגורים, לשם היערכות דחופה למתן פתרון לצורכי הדיור ולהאצת הבנייה.

(קובץ התקנות 7253 מיום 27/05/2013 בעמ' 1234)

קישור לחוק ניתן למצוא באתר בעמוד "חקיקה" – "תכנון ובניה"

פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכון חקיקה, תכנון ובניה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.