קוצר המועד להגשת רשימת מועמדים לבחירות לרשויות המקומיות

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי הרשימה תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-33  שלפני יום הבחירות. בהוראת שעה שפורסמה ב-22/05/2013 נקבע כי לעניין הבחירות שיערכו ב-22/10/2013, המועד להגשת הרשימה הוא לא יאוחר מהיום ה-35 לפני יום הבחירות – לתשומת לב המועמדים.

הטעם לכך הוא כי המועד המקורי חל בחג הסוכות. המועד להגשת רשימות המועמדים יהיה אם כן ביום ה– 35 שלפני יום הבחירות, שהוא יום ג', י"ג בתשרי התשע"ד (17 בספטמבר 2013). בהתאם לכך, פנקס הבוחרים צפוי להיכנס לתוקף כבר ביום א', י"א בתשרי התשע"ד (15 בספטמבר 2013).

ניתן יהיה להגיש את הרשימות גם ביום ה-34 לפני הבחירות דהיינו ביום ב', י" התשרי התשע"ד (16 בספטמבר 2013).  ע"פ סעיף 11 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965, רשימות המועמדים יוגשו למנהל הבחירות ביום ה-34 (השנה 35) שלפני יום הבחירות, בין השעות 9 עד 11 לפני הצהרים או ביום ה- 33 (השנה 34) שלפני יום הבחירות, בין השעות 3 אחרי הצהרים ו- 9 בערב.

ע"פ הנחיית המפקח על הבחירות על פקידי הבחירות לפרסם כחודש לפני מועד הגשת הרשימות ביום יג' אלול תשע"ג (19/8/2013) הודעה בדבר הצעת מועמדים ורשימות מועמדים.

החוברות לרשימות מועמדים למועצה ולראש הרשות אמורות להיות זמינות לחלוקה במשרדי הרשות המקומית בימים ובשעות שיופיעו בהודעה הנ"ל וזאת החל מיום 22/08/2013 (60 ימים לפני הבחירות לפי תקנה 9 לתקנות הרשויות המקומיות (בחירות)).

נוסח הוראת השעה – ראו כאן
הצעת החוק ודברי ההסבר – ראו כאן

פוסט זה פורסם בקטגוריה בחירות, עדכון חקיקה, עם התגים , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.