חוזרי מנכ"ל בעניין הבחירות לרשויות המקומיות ובעניין היטל שירותי שמירה, אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי

חוזר מנכ"ל 03/2013 (26/06/2013) – נוהל חדש בעניין חוקי עזר בדבר היטל שמירה, אבטחה וסדר ציבורי המחליף את הנהלים שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 4/2000 ו-10/2011.

קישורים לתקנות הרלבנטיות (תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ב-2011 ותקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג-2013) ניתן למצוא באתר בעמוד "חקיקה >> עיריות".

חוזר מנכ"ל מיוחד 02/2013 (22/05/2013) – הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות – כולל הנחיות בנושאים הבאים:
(1) טוהר הבחירות
(2) האיסור לעשות שימוש במשאבי הרשות המקומית לצורך בחירות
(3) עובדי הרשות המקומית
(4) מינויים בתקופת בחירות
(5) תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי

חוזר מנכ"ל מיוחד 01/2013
 (14/02/2013) – ניהול מערך משאבי אנוש ברשויות המקומיות בשנת בחירות. מחליף את ההוראות הרלוונטיות בחוזר מנכ"ל 1/2008 ו-4/2008.

החוזר בא להבהיר ולהוסיף סוגיות שונות בניהול מערך משאבי האנוש ברשויות המקומיות במהלך שנת הבחירות. החוזר חל על  רשויות המקומיות למיניהן, על הגופים הנלווים להם (כולל תאגידים עירוניים, ועדים מקומיים, איגודי ערים וכיו"ב) ועל העסקת כוח אדם מכל סוג שהוא והכל כמפורט בחוזר זה.

 

פוסט זה פורסם בקטגוריה בחירות, חוזר מנכ"ל, משרד הפנים, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.