החלטות של מועצת מקרקעי ישראל

החלטות של מועצת מקרקעי ישראל בתוקף מה-16/07/2013:

(1) הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקההחלטה 1285 מתקנת ובאה במקום החלטה 1259 – מספר שינויים בהחלטה הקודמת כולל הגדרת "שטח ההשבה" כשטח שהושב לרשות עד מועד ההשבה, דהיינו בתוך 60 ימים ממועד דרישת ההשבה ע"י רשות מקרקעי ישראל. 

סעיף 1 – הוסף פיצוי עבור גידולי בעל (6,000 ש"ח לדונם), בנוסף לשלחין (12,700) ומטעים (30,800).

סעיף 5 – קובע עתה שההחלטה תחול רק ביחס למקרקעין שהושבו במועד ההשבה, אחרת יחולו הוראות חוזה החכירה והחלטות אחרות של המועצה בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית.

סעיף 10 – ממוספר כסעיף 11 בהחלטה החדשה ונוסחו שונה כך, שההחלטה לא תחול רק על תוכניות שהופקדו לפני אישור ההחלטה, אלא על מקרקעין שחלה עליהם תוכניות שינוי יעוד למטרת מגורים או תעסוקה שנשלחה לגביהם דרישת השבה תוך שנתיים מאישור החלטה 1285 (דהיינו עד יולי 2015).

הוסף סעיף 10 חדש – היה ומס' יחידות הדיור בתכנית עולה על 200 רשאית הנהלת הרשות לשלוח הצעת השבה עוד בטרם אישורה של התכנית. במקרה שכזה ואם החוכר נותן הסכמתו להשבה קודם לאישור התוכנית, רשאית הרשות לשלם לחוכר 20% מהפיצוי ומהתמריץ הנוסף לפי סעיף 3 תוך 30 ימים מיום שהחוכר חותם על הסכם להשבת המקרקעין וחתימה על הסכם עיבוד זמני של המקרקעין עד לפינויים. כמו כן נקבעו בסעיף הוראות נוספות.

(2) מחירי קרקע פיצויים ומגרשי בניה לבדואים בנגב – החלטה 1282 – מתקנת ובאה במקום החלטה 1256  –  פיצויים עבור מחוברים למתפנים מהפזורה הבדואית לישובי קבע בגין מחוברים שהצהירו שבבעלותם, בכפוף להריסתם ופינויים – במקום הסכומים הקבועים בהחלטה הקודמת, יביא  מנהל הרשות להסדרת התיישבות הבודאים לאישור ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל, לאחר התייעצות עם השמאי הממשלתי הראשי ורשות מקרקעי ישראל (שמו החדש של מינהל מקרקעי ישראל), טבלת סכומי מקסימום לפיצוי בגין המחוברים. עד לאישור הטבלה החדשה יחולו הסכומים הנקובים בהחלטה הקודמת.

פוסט זה פורסם בקטגוריה רשות מקרקעי ישראל, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.