עודכן צו רישוי עסקים שנכנס לתוקף בתחילת נובמבר

קישור לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 עודכן בעמוד "חקיקה"-"רישוי עסקים" (מסומן באות "V").

סעיף 9 לצו 2013 קובע שתחולתו היא ביום 05/11/2013 אך גם שסעיף 3 של צו זה יחול רק מיום 31/12/2014 ורק לגבי סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד. בסמוך לקישור לצו יש שני קישורים נוספים לאתר ההערות למפרטים האחידים וכן לאתר מסלולי רישוי עסקים.

סעיף 10 לצו קובע הוראות מעבר לגבי רישיונות שתוקפם מתקצר או מתארך לפי הוראות הצו החדש.

בברכה,

עו"ד אסף אבידן
עורך אתר "דין מקומי"

פוסט זה פורסם בקטגוריה מועצה אזורית, מועצה מקומית, עדכון באתר, עדכון חקיקה, עירייה, רישוי עסקים, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.