הפחתה משמעותית באגרות לבקשה לפי חוק חופש המידע ושינויים נוספים

 בתקנות חופש המידע (אגרות) (תיקון), תשע"ד-2014, אשר פורסמו ביום 28/01/2014 (קובץ התקנות 7334 בעמ' 573), בוצעה הפחתה משמעותית של האגרות לבקשה ע"פ חוק חופש המידע ובוצעו שינויים נוספים בתקנות.

ההפחתה תיכנס לתוקף 60 יום לאחר פרסום התקנות כלומר ביום 30/03/2014 ותחול על בקשות שתוגשנה במועד זה או לאחריו.

ההפחתות שבוצעו בתקנות:

  • אגרת הבקשה – האגרה הקבועה הופחתה מכ-100 ש"ח ל-20 ש"ח בלבד.
  • אגרת הטיפול – האגרה בגין שעת עבודה הופחת מכ-55 ש"ח לשעה ל-34 ש"ח לשעה וזאת החל מהשעה הרביעית במקום השעה השלישית (כמו כן גם בחינת אפשרות מסירת המידע והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו הן הפעולות שהוספו לרשימת הפעולות שניתן לגבות את אגרת הטיפול בגינן).
  • אגרת ההפקה – הופחתה מ-1.35 ש"ח ל-0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב ואגרת ההפקה לתקליטור הופחתה מלמעלה מ-5 ש"ח ל-2.5 ש"ח.
  • כמו כן נקבעה הוראה שעל הרשות הציבורית למסור את המידע באופן המוזיל במידה המרבית את עלויות ההפקה, אלא אם יש בך הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע התנגדות למסירת המידע בדרך הזו.
  • תקרת אגרת ההפקה הופחתה מ-270 ש"ח ל-150 ש"ח.
  • אדם המבקש מידע על עצמו יהיה פטור מאגרת הבקשה ומאגרת הטיפול בעד 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית (במקום השלישית).
  • הוספו הוראות פטור כנ"ל גם גבי מידע שמבקש נציג עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור (סעיף 6(ב) וכן בעלות אישור ניהול תקין והפועלות לקידום מטרה ציבורית, וכן אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי. כך גם למי שמקבל גמלה מאלה המפורטות בתקנות שהודיעה כי אינו יכול לשלם את האגרה (סעיף 6(ג).

סעיפים נוספים בתיקון:

  • רשות שלא טיפלה בבקשה במועדים הקובעים בחוק ( ולא האריכה אותם לפי סעיף 7 לחוק,  לא תגבה את אגרת הטיפול ואגרת ההפקה (תקנה 6א).
  • כל רשות חייבת לפרסם באתר האינטנרט שלה ובמשרדיה את דרכי תשלום האגרות ועליה לאפשר לשלם את אגרת הבקשה במועד הגשת הבקשה או לפני כן (תקנה 7א)

הגדרת "רשות ציבורית" בסעיף 2 לחוק כוללת רשות מקומית וחברה עירונית.

לעמוד "חקיקה" – "חופש המידע" באתר (קישורים לחקיקה) – לחצו כאן.

 

פוסט זה פורסם בקטגוריה חופש המידע, עדכון חקיקה, רשות מקומית, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.