עדכון חקיקה – כשירות – מנהל יחידת הנוער ברשות המקומית

אחד מתנאי הכשירות למינוי לתפקיד מנהל יחידת הנוער ברשות מקומית, האחראי על החינוך הבלתי-פורמלי ברשות החינוך המקומית ועל קידומו, הוא הצגת אישור כתוב ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך, לפיו הוא/היא עבר/ה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער. תנאי זה קבוע בתקנה 2(ב)(4) לתקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער), תשע"ב-2011.

בתיקון לסעיף הנ"ל שפורסם ביום 23/04/2014 נקבע, כי גם מי שלא מתקיים בו תנאי הכשירות הנ"ל "רשאי להתמנות למנהל יחידת הנוער ולכהן בתפקיד זה במשך 18 חודשים או עד להשלמת קורס ההכשרה, לפי המוקדם".

התיקון יכנס לתוקפו 30 ימים לאחר פרסומו.

ק"ת תשע"ד מס' 7370 מיום 23/04/2014 עמ' 1081 – תק' תשע"ד-2014

פוסט זה פורסם בקטגוריה חינוך, מועצה אזורית, מועצה מקומית, עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.