כנס בנושא תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

ב-07/04/2014 פורסם ברשומות חוק התכנון והבניה (תיקון 101), תשנ"ד-2014, המהווה רפורמה מהותית בשני תחומים מרכזיים בחוק התכנון והבניה – (1) תחום התכנון (2) תחום הרישוי.

החוק יחול מיום 01/08/2014 אך לא במלואו אלא תהיה החלה הדרגתית של חלק מהוראותיו עד שנת 2016, תוך מתן אפשרות לשר הפנים לדחות את מועד תחילתן של חלק מההוראות. כן נקבעו בתיקון הוראות ביחס למועדים להתקנת תקנות ופרסום הנחיות הדרושות לשם ישום הוראותיו.

התיקון כולל בין היתר הגדרות חדשות, שינויים הקשורים לות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות), מדרג וחלוקת סמכויות בין הוועדות המקומיות לוועדות המחוזית (כולל הכרזה על "ועדה מקומית עצמאית" ו"ועדה מקומית עצמאית מיוחדת"), הוראות בעניין ניגוד עניינים של חברי ועדה, החלפת ההוראות בעניין רישוי בדרך מקוצרת, הרחבת סמכויות ועדות הערר המחוזיות והרחבת ההרכב שלהן בעררים מסויימים, הקמת ועדת משנה לעררים במועצה הארצית, ביטול הצורך בהיתר בניה לעבודות מסוימות ("חוק הפרגולות"), הפקדת תכנית מצומצת מכוני בקרה ובקרות תכן וביצוע, חיזוק מעמד היועץ המשפטי, חיזוק מעמד מהנדס הרשות ועוד.

את פירוט התיקונים ניתן למצוא בחוק המתקן וכן בהצעת החוק עם דברי ההסבר. בקרוב יפורסמו באתר "דין מקומי" פרטים נוספים על התיקון באופן שיקל להבין אותו ואת שלבי ישומו.

ביום חמישי ה-08/05/2014 יערוך משרד הפנים כנס הסברה בנושא תיקון 101. לפרטים ראו למטה ולחצו על התמונה כדי להגיע לעמוד ההרשמה לכנס (באתר של חברת ג'ון ברייס). מועד אחרון לאישור השתתפות הוא ה-06/05/2014 אך מומלץ כמובן להקדים ולהרשם.

2014-05-01-Tikun101-Kenes

פוסט זה פורסם בקטגוריה מועצה אזורית, מועצה מקומית, משרד הפנים, עדכון חקיקה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, רשות מקרקעי ישראל, תכנון ובניה, עם התגים . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.