פורסם החוק לפיקוח על מכירת ואספקת מזון בבתי ספר

ביום 07/08/2014 פורסם ברשומות החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד-2014.  החוק שהוצע עוד בשנת 2012, לא יכנס לתוקפו בשנת הלימודים שתיפתח בקרוב אלא רק בשנת הלימודים שלאחריה (תשע"ו, ספטמבר 2015).

מטרת החוק היא "להבטיח כי אספקה ומכירה של מזון בתחום מוסד חינוך, תהיה בהתאם לכללים שיקבע שר החינוך ולפי המלצות תזונתיות מקצועיות", ולהביא בכך לשיפור אורחות החיים של התלמידים והמורים בדגש על תזונה נכונה. שר החינוך בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החינוך של הכנסת יקבע את התנאים וההוראות לעניין הרכב המזון שניתן לספק או למכור בתחום מוסד חינוך, בהתחשב בסוג המוסד וגיל התלמידים.

החוק קובע גם כי על ספק המזון מוטלת החובה לפרט את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי בהתאם להוראות הנ"ל וכי על מנהל מוסד חינוך מוטלת החובה למנוע מספק מזון למכור או לספק מזון בלא הצהרה שהמזון עומד בתנאים ובלא שפורסם הרכבו התזונתי כנדרש. על מנהל מוסד חינוך מוטלת גם החובה להביא לידיעת התלמידים והוריהם בתחילת כל שנת לימודים את ההוראות והתנאים לאספקת או מכירת מזון ואת אופן הפרסום של ההרכב התזונתי במוסד החינוך.

ע"פ החוק תקנות ראשונות בעניין ההוראות והתנאים לעניין הרכב המזון ואופן פרסום ההרכב התזונתי שלו ע"י הספק, יובאו לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בתוך 6 חודשים מיום פרסום החוק, דהיינו עד פברואר 2015.

קישור לחוק ניתן למצוא באתר בעמ' "חקיקה">>"חינוך">> בסעיף 9 – לחצו כאן לעבור לעמוד.

שבוע טוב,

עו"ד אסף אבידן
עורך אתר "דין מקומי"

פוסט זה פורסם בקטגוריה חינוך, מועצה אזורית, מועצה מקומית, עדכון באתר, עדכון חקיקה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.