תקנות התכנון והבניה (תכנית הטעונה התייעצות עם פקיד היערות), התשע"ה-2015

ביום 12/05/2015 פורסמו (ק"ת 7513 בעמ' 1234) תקנות חדשות האוסרות על אישור תכנית שבשטחה עצים בוגרים המסומנים בה לכריתה, העתקה או שימור, אלא לאחר התייעצות עם פקיד היערות או לאחר שחלפו 30 ימים ממועד הגשת התכנית לפקיד היערות לחוות דעתו, לפי המוקדם.  דהיינו אם פקיד היערות לא מגיב בתוך 30 ימים מוסד התכנון יכול לאשר את התכנית גם בלא התייעצות איתו.

לנוסח התקנות וכן הגדרות של "עץ בוגר" ותכנית" לצורך התקנות הנ"ל – לחצו כאן.

"פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער (מתוך אתר האינטרנט של המשרד לחקלאות ופיתוח הכפר)".

לפקודת היערות באתר "נבו" לחצו כאן.

לצו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים) (מס' 2), תשנ"ז-1997 באתר "נבו" לחצו כאן.

 למפת חלוקת האחריות הגיאוגרפית של פקידי היערות באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחצו כאן.

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized, עדכון חקיקה, תכנון ובניה, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.