חובת מעביד ציבורי (כולל רשויות מקומיות, ועדות מקומיות, איגודי ערים, חברות עירוניות ועוד) להעביר את סכום החיסכון לשנת 2009 לביטוח לאומי

בצו של שר האוצר משה כחלון מיום 25/10/2015, פורסמה רשימת המעבידים הציבוריים החייבים להעביר למוסד לביטוח לאומי את "סכום החיסכון" לשנת 2009, לפי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009 ("החוק").

"סכום החיסכון" לפי הגדרתו בסעיף 47 לחוק, הוא הסכום שהופחת מדמי הבראה או ממשכורת של עובדיו של מעביד ציבורי בהתאם להסכם קיבוצי מאושר לפי סעיף 3 לחוק תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), תשס"ט-2009 ("חוק תשלום חלקי"), או הסכום שהופחת, לפי חוק תשלום חלקי מדמי ההבראה שעל מעביד ציבורי לשלם לעובדיו במהלך שנת 2009 או שנת 2010, לפי העניין. כאמור ע"פ הצו שפורסם החובה חלה על סכום החיסכון לשנת 2009.

הרעיון העומד מאחורי העברת "סכום החיסכון" הוא שהסכום שנחסך למעביד הציבורי מיועד לקרן לשם מתן סיוע כלכלי לעסקים שנקלעו למצוקה בשל המצב הכלכלי, כאמור בהחלטת הממשלה מס' 150 מיום 12/05/2009.

קישורים:

צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010) (רשימה של מעבידים ציבוריים), התשע״ו-2015

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009

החלטת ממשלה מס' 150 מיום 12/05/09 – קרן סיוע למפעלים בתקופת המשבר הכלכלי

חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס״ט-2009

חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה), התשע"א-2001

פוסט זה פורסם בקטגוריה איגוד ערים, ועדה מקומית לתכנון ובניה, חברה כלכלית, חברה עירונית, מועצה אזורית, מועצה מקומית, עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, תאגידי מים וביוב, עם התגים , , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.