קטגוריה: עדכון באתר

בחירות 2018 – עדכון באתר

עמוד בחירות 2018 (אשר יעודכן גם בהמשך) עכשיו באתר. שבוע טוב, אסף אבידן, עו"ד עורך אתר דין מקומי  

גלריות נוספות

פורסם תזכיר לתיקון פקודת העיריות – הערות עד ה-30/08

פורסם תזכיר לפקודת העיריות שהוכן במשרד הפנים. ניתן למסור הערות לתזכיר עד ליום כו' באב תשע"ו ה-30/08/16 באמצעות אתר קשרי ממשל (קישור למטה). ע"פ התזכיר מטרותיו הן אלה: קביעת הסדר חדש לבחינת ניגוד עניינים של כלל נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, קרי … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , , , , , ,

ניתוק אספקת מים – עדכון באתר

הוסף לאתר קישור לכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), תשע"ה-2015 בעמוד "חקיקה">>"מים וביוב" – קישור לעמוד (דבר חקיקה מס' 1.7). הכללים מסדירים את נושא ניתוק המים בשל חובות לתאגידי המים והביוב. להלן פרסום של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , ,

פורסם החוק לפיקוח על מכירת ואספקת מזון בבתי ספר

ביום 07/08/2014 פורסם ברשומות החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד-2014.  החוק שהוצע עוד בשנת 2012, לא יכנס לתוקפו בשנת הלימודים שתיפתח בקרוב אלא רק בשנת הלימודים שלאחריה (תשע"ו, ספטמבר 2015). מטרת החוק היא "להבטיח כי אספקה … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , ,

עדכון באתר – הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

הוסף לאתר קישור לחוק וגם לתקנות שתוקנו לאחרונה בעניין הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים. החובה להציב מכשיר החייאה (דפיברילטור) חלה אמנם רק על רשות מקומית שביום קבלת הקהל שלה מגיעים למשרדיה כרגיל 500 איש או יותר, אך מומלץ לכל רשות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מועצה אזורית, מועצה מקומית, עדכון באתר, עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית | עם התגים , | כתיבת תגובה

עודכן צו רישוי עסקים שנכנס לתוקף בתחילת נובמבר

קישור לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 עודכן בעמוד "חקיקה"-"רישוי עסקים" (מסומן באות "V"). סעיף 9 לצו 2013 קובע שתחולתו היא ביום 05/11/2013 אך גם שסעיף 3 של צו זה יחול רק מיום 31/12/2014 ורק לגבי סוגי עסקים שפורסם … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , ,

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

הוסף באתר קישור לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013. החוק נחקק באוגוסט האחרון ו-"היום הקובע" לפיו היה ה-01/11/2013. יש בחוק הוראות מעבר הקובעות בין היתר כי תנאי העסקה המפורטים בתוספת של החוק יחולו גם … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , ,

טבלת עזר חדשה באתר – ועדות חובה במועצה מקומית

טבלת עזר המפרטת את ועדות החובה במועצה מקומית וכן ועדות שקיימת חובה מותנית להקימן (רק בתנאים מסוימים). בטבלה מפורטים תפקידי כל וועדה, הרכב הוועדה, יו"ר הוועדה, וכן הפניה לסעיפי החקיקה או המסמכים המסדירים את הקמתה, סמכויותיה ופעילותה. ניתן להגיע לטבלה … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , ,

פורסמו הודעות על תוצאות הבחירות בישובים נוספים

בילקוט הפרסומים 6695 ו-6696 מיום 17/11/2103 פורסמו הודעות על תוצאות הבחירות בישובים נוספים. לרשימות הישובים וקישורים להודעות לחצו כאן (ניתן למצוא קישור גם בעמוד "בחירות 2013" באתר). המשך שבוע נעים, אסף אבידן, עו"ד עורך אתר דין מקומי

פורסם בקטגוריה בחירות, משרד הפנים, עדכון באתר, רשויות מקומיות, רשות מקומית | עם התגים | כתיבת תגובה

פורסמה ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות

ביום 14/11/2013 פורסמה ברשומות (ילקוט הפרסומים מס' 6694) הודעה על תוצאות הבחירות לפי סעיף 71 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965. בהודעה מפורטים הפרטים הבאים: כינוייהן ואותיותיהן של רשימות המועמדים שאושרו ואת ההתקשרויות בין רשימות המועמדים; המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בחירות, מסמכים חדשים, עדכון באתר, ערעור בחירות, רשויות מקומיות, רשות מקומית | עם התגים , , | כתיבת תגובה