קטגוריה: Uncategorized

תכנון ובניה – קישורים לחקיקה עכשיו באתר

בשעה טובה הוספו לאתר קישורים לדברי החקיקה בתחום תכנון ובניה: עמוד "חקיקה" >> "תכנון ובניה" או דרך תפריט "חקיקה" – למעבר לעמוד "תכנון ובניה" לחצו כאן דברי החקיקה באתר באדיבות אתר "נבו" ("מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות הגדול בישראל"). גלישה נעימה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized

הוסף לאתר – "תקנון מועצת החינוך המשלב, התשע"ב-2012"

בקובץ  התקנות  7074, מיום י״ג בטבת  התשע״ב  ה- 8.1.2012, פורסם תקנון מועצת החינוך המשלב ע"פ סעיף 13א לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, שזו לשונו: מועצה לחינוך ממלכתי משלב 13א.       (א)  (1)       תוקם מועצה לחינוך ממלכתי משלב אשר מספר חבריה לא יפחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized

תיקון מס' 68 לחוק בתי המשפט – העברת הליכים מבית משפט אחד לאחר

בתיקון חדש לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אשר נכנס לתוקפו שלשום (04/01/2012), הוענקה סמכות לגורמים שונים להעביר הליכים מבית משפט אחד לבית משפט אחר (הקישור לחוק בתי המשפט באתר מפנה לנוסח המעודכן – עמוד חקיקה –> שונות).  סעיף 49 … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized

חינוך – תיקון לחוק חינוך ממלכתי – ספר לימוד במארז

תיקון חדש לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ח-1958: מתוך דברי ההסבר של הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון –  איסור מכירת ספר לימוד במארז), התש"ע–2009: "על פי המצב הקיים כיום בשוק ספרי הלימוד, נכפית על הרוכשים קניה של מארזים מוכנים הכוללים לרוב ספר לימוד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized

מסמכים חדשים באתר

הוספו לאתר שני דו"חות חדשים של מבקר המדינה מיום 12/12/2011: "מענק שר הפנים ומענקים מיוחדים לרשויות מקומיות" (בעמוד "מסמכים" תחת הכותרת "רשויות מקומיות") – משרד מבקר המדינה בדק את הליכי הקצאתם של שלושה סוגי מענקים לרשויות המקומיות בשנים  2007-2009: מענק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized

חינוך – צו חדש

ביום 30/11/11 פורסם צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע"ב), תשע"ב-2011 (קובץ התקנות 7053 בעמוד 196). הצו מפרט את שיעור השתתפות המדינה והרשויות המקומיות בשכר עבודה של עובדי הוראה שהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized

חדש באתר – הגיגים

מאיפה זה בא? פירושם ומקורם של ביטויים ומטבעות לשון מהתנ"ך והתלמוד מצגת יפה שרצה באימיילים ומחברה לא ידוע (אחרת בשמחה היה מקבל את הקרדיט הראוי). אפשר למצוא קישור אליה בעמוד "הגיגים"

פורסם בקטגוריה Uncategorized

רשויות מקומיות – תקנות חדשות

פורסמו ביום 13/11/11 תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער), התשע"ב-2011. עמוד 97 בקובץ התקנות 7047: http://bit.ly/tak_7074 התקנות תתווספנה לאתר בהמשך.

פורסם בקטגוריה Uncategorized

חדש באתר

עדכונים ותוספות לאתר: לעמוד "טבלאות עזר" נוספה טבלה המפרטת את הסעיפים מפקודת העיריות החלים גם על מועצות מקומיות – בעמוד קישורים לכל סעיף ומידע קצר על כל נושא. בהמשך יוספו טבלאות עזר נוספות. לעמוד "חקיקה" נוסף פרק חדש – "תמרורים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized

עדכונים באתר

חדש באתר "דין מקומי":  עמוד חדש – הנחיות היועץ המשפטי לממשלה – קישורים להנחיות רלבנטיות בנושא תכנון ובניה, פעילות רשויות מקומיות ועוד – להגעה לעמוד חקיקה – נוספו קישורים לחקיקה בנושאים "חוף הים", "חופש המידע" ו-"שונות" – הצבת השמת על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה Uncategorized