תגית: מפרט אחיד

עודכן צו רישוי עסקים שנכנס לתוקף בתחילת נובמבר

קישור לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 עודכן בעמוד "חקיקה"-"רישוי עסקים" (מסומן באות "V"). סעיף 9 לצו 2013 קובע שתחולתו היא ביום 05/11/2013 אך גם שסעיף 3 של צו זה יחול רק מיום 31/12/2014 ורק לגבי סוגי עסקים שפורסם … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , ,