תגית: 2014

ארנונה לשנת 2014

שיעור העלאת הארנונה לשנת 2014 נקבע ל-3.36% וברשויות ה"עצמאיות" שיעור העלאה הוא 3.66%.  הרשויות העצמאיות מוגדרות בסעיף 14 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013. מדובר ב-57 העיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות הבאות: אבן … להמשיך לקרוא

גלריה | עם התגים ,